Fler webbplatser

Ingå i frivillig resursgrupp (FRG)

  Befattning: Säkerhetssamordnare
  Telefon: 0220-24022
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Namn: Frivillig resursgrupp (FRG)
  E-post: frg.hallstasura@gmail.com

  Frivilliga resursgruppen (FRG) kan kallas in av kommunledning vid svåra händelser, då de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till. I sådana fall ska den frivilliga resursgruppen kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.

  Exempel på resursgruppens uppgifter

  • upprätta informationsplatser och bemanna dem med informatörer dygnet runt
  • assistera vid uppsamlingar, evakueringar, registreringar, ledsagning och inkvartering
  • biträda med tillsyn av äldre och hjälpa till med transporter och värmestugor
  • samordna med övriga frivilligorganisationer.

  Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid händelser som kräver extraordinära insatser, som till exempel längre elavbrott och större översvämningar.

  Alla personer som ingår i FRG har minst genomgått en grundutbildning där det ingår bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisberedskap och att möta människor i kris.

  Hallstahammars kommun har skrivit avtal med Civilförsvarsförbundet om att vid behov kunna utnyttja resurser från både FRG Hallstahammar och Surahammar.

  Mer information och intresseanmälan

  Du är välkommen att kontakta kommunens säkerhetssamordnare eller FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar om du har frågor om FRG eller vill anmäla intresse att själv gå med i frivillig resursgrupp (FRG). Mer information finns också på FRG:s eller Civilförsvarsförbundets webbplatser.

  Försäkrad mot olycksfall

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som ingår i frivillga resursgruppen (FRG). Olycksfalls­försäkringen är ett skydd som gäller när du utför uppdrag för FRG. Försäkringen innefattar olycksfall men inte sjukdom.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se