Fler webbplatser

Tillgång till vatten och information om grundvattennivåer

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten.

  Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att användas som dricksvatten. Eftersom vattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren så är grundvatten mycket rent och säkert att dricka.

  Variationer i grundvattnet

  Grundvattennivån varierar över tid. Det beror på att bildningen av grundvattnet kan se olika ut. Grundvatten bildas till exempel i samband med snösmältningen på våren. Normalt sjunker sedan grundvattennivåerna under sommaren, då större delen av nederbörden vanligen tas upp av växterna eller avdunstar.

  Under hösten, då temperaturen sjunker och avdunstningen minskar, kan grundvattennivåerna stiga för att därefter sjunka under vintern då nederbörden brukar falla som snö. Om nederbörden i stället faller som regn även under vintern kan det innebära att grundvattennivåerna stiger från hösten ända fram till våren.

  Grundvattensituationen kan under enstaka år kraftigt avvika från det normala variationsmönstret.

  Aktuell grundvattensituation

  Varje månad publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en sammanställning över den aktuella grundvattensituationen i landet. I kartform visas hur grundvattennivåerna förhåller sig till vad som är normalt för årstiden.

  I Hallstahammar använder vi vatten som filtrerats i rullstensåsen

  Det kommunala dricksvattnet i Hallstahammars kommun är en blandning av grundvatten och ytvatten från Kolbäcksån och Strömsholms kanal. På grund av detta påverkas det kommunala dricksvattnet inte lika lätt av låga grundvattennivåer som om vi skulle använda oss av enbart grundvatten.

  Eftersom vattnet filtrerats genom Strömsholmsåsen (eller som den också kallas, Kolbäcksåsen) klassas vattnet vi dricker som "naturligt grundvatten".

  Eget ansvar för enskild brunn

  Fastighetsägare som har enskild brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Är det låga grundvattennivåer generellt behöver du som har egen brunn vara sparsam. Du bör också kontrollera vattennivån i brunnen regelbundet och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

  Om du får problem med att brunnen sinar vill bygg- och miljöförvaltningen veta det. Detta för att förvaltningen behöver ha en överblick över hur läget för enskilda brunnar ser ut. Kontakta i första hand kundcenter på telefon 0220-240 00 och lämna dina uppgifter där.