Fler webbplatser

Mål 5 - Jämställdhet

    Mål 5

    Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

    Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Jämställdhet är ett område som är politiskt prioriterat i Hallstahammars kommun.

    Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individ som samhälle och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Kommunen har goda möjligheter att identifiera och arbeta med mäns våld mot kvinnor och har även en nyckelroll i stöd till våldsutsatta kvinnor.

    Genom kommunal samhällsplanering och strategisk utveckling har kommunen ett viktigt ansvar när det gäller jämställda offentliga miljöer och främjandet av jämställdhet.