Fler webbplatser

Kommunens hantering av personuppgifter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Dataskyddsombud
  Telefon: 0220-24930
  E-post: dataskyddsombud@hallstahammar.se

  Som kommun behöver vi samla in och hantera personuppgifter för att kunna ge stöd och service till dig som kommuninvånare. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

  Personuppgifter är information som gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Det kan till exempel vara ditt namn, telefonnummer, adress eller bilder som visar vem du är. Även e-postadress, bankkontonummer eller patient-id är person­uppgifter.

  Att hantera personuppgifter på olika sätt kallas för personuppgiftsbehandling. Vi behandlar personuppgifter bland annat när vi tar emot ansökningar, handlägger ärenden, skapar dokument med personuppgifter i eller skriver en utredning.

  För att vi ska få behandla personuppgifter behöver vi ha stöd i dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). I den finns det följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Intresseavvägning

  Vi som kommun kommer i många fall stödja vår personuppgiftsbehandling på att vi utför myndighetsutövning eller uppgifter av allmänt intresse.

   

  Om samtycke används har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Då får vi inte längre hantera dina person­uppgifter.

   

  Den nämnd eller styrelse som hanterar ditt ärende i kommunen är personuppgiftsansvarig. Det betyder att de är ytterst ansvariga för att behandlingen av dina personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

  Du har rätt till information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter. Din rätt till information gäller både när personuppgifter samlas in och när du själv vill.

   

  Kontakta oss om du vill:

  • få tillgång till dina insamlade personuppgifter
  • rätta, flytta eller radera dina personuppgifter
  • begränsa eller invända mot vår behandling
  • ångra dig och ta tillbaka ett samtycke
  • få mer information eller tror att vi behandlat dina personuppgifter fel

  Du kan kontakta kundcenter eller vårt dataskyddsombud.

  Ibland behöver vi samla in andra personuppgifter än de som vi har fått från dig. Det kan vara uppgifter från myndigheter eller kredit- och upplysningsföretag. Vi kan också behöva hämta adressuppgifter från offentliga register för att försäkra oss om att vi har din rätta adress.

   

  Om vi lämnar ut dina personuppgifter till företag, andra personer eller myndigheter är det för att vi har en laglig skyldighet att göra det. Vi lämnar också ut personuppgifter till så kallade personuppgiftsbiträden, som hanterar information åt kommunen. Det kan till exempel röra sig om ett företag som hjälper oss med transporter, betalningar eller IT-tjänster.

  Om dina personuppgifter skulle hanteras utanför EU/EES-området (det som brukar kallas för tredje land) sker hanteringen i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

  Kommunen får inte samla in eller spara personuppgifter bara för att de kan vara bra att ha i framtiden. Personuppgifter ska bara sparas så länge de behövs till det ändamål de samlades in.

   

  Ett undantag från den här regeln är offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar. Om det finns person­uppgifter i en allmän handling kan de sparas längre än vad som var nödvändigt för insamlingens syfte. De personuppgifter som inte är belagda med sekretess kan också komma att lämnas ut till dem som vill ta del av den allmänna handlingen.

   

  Reglerna om allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

  Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter eller vill veta mer så kan du kontakta kommunens dataskyddsombud.

   

  Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.