Fler webbplatser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och ser till att besluten genomförs.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling, vilket innebär ansvar för styrning, ledning och samordning av kommunens ekonomi och dess verksamheter. Kommunstyrelsen arbetar med de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Exempelvis:

 • Översiktlig samhällsplanering, planprogram, detaljplaner med mera
 • Mark och vatten
 • Bostadspolitik
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Näringslivs- och besöksnäring
 • Krisberedskap
 • Gemensam upphandling
 • Digitalisering och it-utveckling
 • Personal- och lönepolitik
 • Central administration