Fler webbplatser

Gymnasieutbildning

De flesta elever från Hallstahammars kommun går i gymnasiet på annan ort. Kommunen har ett samverkans­avtal med Västerås stad vilket betyder att du söker både till yrkesprogrammen samt de högskoleförberedande programmen på samma villkor som elever i Västerås Stad. Du kan välja mellan kommunala gymnasier eller friskolor. Du kan förstås också söka till andra kommuners gymnasieskolor, både närliggande och de som ligger längre bort. Om du söker till andra kommuner kan lite olika antagningsregler gälla beroende på vilket program du söker till. För dig som saknar behörighet till ett nationellt gymnasie­program erbjuds introduktionsprogrammet i Hallstahammar.

Namn: Malin Westerdahl Hansson
Befattning: Enhetschef och rektor för gymnasieutbildningen, introduktionsprogrammet
Telefon: 0220-24099
E-post: malin.westerdahlhansson@hallstahammar.se
Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
Telefon: 0220-24783
Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar