Fler webbplatser

Fukt och mögel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bostaden är byggd för att skydda oss från bland annat kyla och nederbörd. Om konstruktionen är felaktig kan ibland fukt- och mögelproblem uppstå och de kan i sin tur orsaka hälsoproblem.

  När vi vistas inomhus uppstår exempelvis fukt från duschning och matlagning. Om inte denna fukt ventileras bort, finns risk för att mögel och andra mikroorganismer kan börja växa. Mögel kan hos vissa personer ge allergiska besvär.

  Bristfällig isolering eller fukttätning är andra faktorer som leder till att kyla eller fukt tränger in i bostaden och orsakar besvär. Vid fuktskador på byggmaterialet kan ibland kemiska ämnen avges som påverkar vår hälsa negativt.

  Fastighetsägaren har ansvar för att bostaden inte ger upphov till hälsoproblem. Om du som hyresgäst upptäcker mögellukt, synlig mögelväxt eller tecken på fuktpåverkan ska du:

  • Kontakta din hyresvärd och berätta om de problem du upplever
  • Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om problemen kvarstår efter kontakt med hyresvärden

  Äger du själv din bostad hänvisas du i första hand till någon konsult inom området.