Fler webbplatser

Val och folkomröstningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  I Sverige är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år, samt val till Europaparlamentet vart femte år. Om riksdag eller kommun beslutar så kan nationella eller kommunala folkomröstningar också genomföras när det gäller särskilda frågor.

  För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige.

  Rösträtt till riksdagen

  Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

  Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

  Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

  Folkomröstningar kan omfatta hela landet eller vara lokala på kommun- eller landstingsnivå

  I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, så kallade nationella folkomröstningar:

  • rådgivande folkomröstningar
  • folkomröstningar som rör en grundlagsfråga

  Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller ett landsting, en så kallad kommunal folkomröstning. Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet.

  Valmyndigheten och valnämnden ansvarar för att genomföra val

  Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar centralt för genomförandet av val i Sverige.

  Valnämnden i varje kommun ansvarar för valets genomförande lokalt. Kommunen ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i och utser även personer, så kallade röstmottagare, som jobbar under förtidsröstningen och under valdagen.