Fler webbplatser

Lotteritillstånd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Jan Fagerström
  Befattning: Enhetschef för Föreningsbyrån
  Telefon: 0220-24192
  E-post: jan.fagerstrom@hallstahammar.se
  Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

  Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för föreningar som anordnar lotterier och vilka lotterier som inte kräver tillstånd.

  Hand som håller i en ring med lotter

  Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

  Ett lotteri är ett spel där slumpen avgör om man vinner eller inte och då kan man behöva ansöka om tillstånd. Exempel på lotterier är traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

  Ett arrangemang som avgörs av ett prestations­moment, till exempel att skriva en slogan eller svara på kunskapsfrågor, är en tävling och då behövs det inget tillstånd.

  Vem kan söka tillstånd för registreringslotteri?

  Tillstånd ges endast till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet. Tillståndet gäller i tre år.

  Vilka lotterier behöver ha tillstånd?

  Enligt 17 § lotterilagen måste föreningen söka tillstånd om följande gäller:

  • Lotterierna bedrivs enbart inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
  • Lotterierna bedrivs inte från en fast försäljningsplats som tillhandhålls av ett serviceföretag.
  • Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under en treårsperiod uppgår till högst 20 basbelopp¹.
  • En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.
  • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

  När behövs det inte tillstånd?

  En ideell förening kan ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med en föreningsaktivitet eller sammankomst. Det kallas för tillståndsfritt lotteri (19 § lotterilagen) och då gäller följande:

  • Lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp.
  • Värdet av högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

  Vad kostar registreringen?

  Registreringen kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Föreningen betalar också ett arvode till lotterikontrollanten.

  Hur kontrolleras föreningens lotteri?

  För varje lotteri ska det finnas en kontrollant som ser till att allt går rätt till. Kontrollanten utses av kommunens Föreningsbyrå. Föreningen ska utse en kontaktperson saom kommer överens med kontrollanten om alla detaljer innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och till Föreningsbyrån.

  Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

  Kontakta chefen för Föreningsbyrån så får ni ansökningshandlingar och annan information som ni behöver. Kontaktuppgifter finns längst upp på den här sidan.