Fler webbplatser

Samverkan hem och skola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ann-Sophie Günzel Wahlström
  Befattning: Chef för området grundskola
  Telefon: 0220-24322
  E-post: ann-sophie.gunzelwahlstrom@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som förälder och vårdnadshavare är den som vet mest om och känner ditt barn bäst. Tillsammans med lärarnas och alla övriga skolmedarbetares samlade kunskap om lärande, arbetar vi gemensamt med ditt barn för att hen ska nå sin fulla potential och lyckas med sin skolgång.

  Direktkontakt med lärare, pedagog, mentor och skolledning

  Du som förälder och vårdnadshavare ska alltid känna att du kan vända dig till ditt barns lärare, pedagog eller mentor för spontan kontakt. Det behöver inte vara något särskilt som hänt utan du är alltid välkommen att kontakta skolan både för små och stora frågor. Kontakten ska alltid vara ömsesidig, vilket betyder att läraren också kontaktar dig när det finns behov.

  Givetvis är du också välkommen att kontakta skolledningen där en rektor finns för varje skola, där grundskolorna har en områdeschef med ett övergripande ansvar och där barn- och utbildningsförvaltningen har en förvaltningschef.

  Föräldrar alltid välkomna på besök

  Du som är förälder eller anhörig är alltid välkommen att besöka ditt barns skola, på alla typer av lektioner. Vi vill att du innan besöket hör av dig till ditt barns klasslärare eller mentor och stämmer av att klassen exempelvis inte är på utflykt den dag du planerar ditt besök.

  När du kommer till skolan vill vi att du hämtar en namnskylt, antingen i skolans reception (om sådan finns) eller hos ditt barns lärare. Detta då vi behöver veta vilka som befinner sig i skolans lokaler om till exempel brandlarmet skulle aktiveras och skolan behöver utrymmas.

  Du är också välkommen att äta skollunch (en gång per termin) med elever och medarbetare när du besöker klassen.

  Regelbunden information och återkoppling om vad som händer i skolan

  Kommunens skolor strävar efter att i första hand använda lärplattformen Edlevo i den regelbundna och återkommande kommunikationen mellan föräldrar, vårdnadshavare, elever och lärare. Informationen sker exempelvis via veckobrev som publiceras på plattformen. Som komplement till Edlevo kan lärarna också kommunicera och föra dialog via e-post, telefon och hemskick med eleverna.

  I Edlevo finns även en meddelandefunktion där föräldrar och vårdnadshavare kan skicka meddelanden till lärarna och vice versa.

  Utvecklingssamtalet stämmer av och blickar framåt

  Utvecklingssamtalet är ett av de viktigaste sätten att ha föräldrakontakt. Minst en gång per termin ska lärare (ofta mentor), elev och vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

  Förutom att stämma av nuläget syftar utvecklingssamtalet till att planera framåt. Särskilt eleven själv bör vara högst delaktig i vad hen ser som utmaningar att jobba vidare med. Planerna ska kontinuerligt följas upp och revideras.

  I de fall eleven har problem av något slag (kanske riskerar att inte nå målen i vissa ämnen) ska en kartläggning göras om elevens kunskaper och behov av stöd. I kartläggning och eventuella åtgärdsplaner ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga.

  Föräldraråd för ökad delaktighet

  Alla skolor i Hallstahammars kommun har föräldrasamverkan i till exempel föräldraråd, där föräldrar från skolans olika klasser finns representerade. I råden deltar även skolans rektor och medarbetarrepresentanter. Föräldrarådet är ett forum som syftar till att sprida information mellan skola och föräldrar samt vara en mötesplats för att diskutera olika aktiviteter, idéer och synpunkter. I föräldrarådet har du en möjlighet att vara delaktig i en värld som är ditt barns vardag.

  Råden har möte några gånger per termin. Kallelserna går ut till samtliga vårdnadshavare på skolan för att göra det möjligt att skicka med olika frågor med föräldra­råds­representanterna.

  Föräldramöten ofta i samband med läsårsstart

  Oftast bjuder skolan in till allmänna föräldramöten vid läsårsstart. Som komplement kan även föräldramöten äga rum om vissa specifika frågor behöver informeras om eller diskuteras, med en viss föräldragrupp (kanske en klass eller en årskurs). Föräldramöten kan kallas till, både på initiativ av skolan eller av föräldrarna.

  Kundcenter förmedlar kontakt

  Du är välkommen att ta direktkontakt med den du söker på respektive skola. Kommunvägledarna i kundcenter hjälper dig komma i kontakt med rätt person.