Fler webbplatser

Samverkan i och utanför kommunens organisation

Hallstahammars kommun samverkar med ett flertal aktörer, i olika former. Det kan vara engagemang i olika projekt men också mer långvariga och permanenta samverkansorgan. Att samverka ger möjlighet till utveckling och chans att finnas med i olika sammanhang. Ytterligare ett syfte med samverkan är att ta tillvara gemensamma intressen med övriga aktörer och sudda ut gränser bland annat inom kommunorganisationen. Under denna rubrik finns ett urval av dessa samarbeten.