Fler webbplatser

Stödresurser i förskolan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Specialpedagog för förskolorna i Hallstahammars kommun

  Telefon: 0220-242 04

  Att ha barn i förskoleåldern innebär många utmaningar för dig som förälder. Och man kan ibland känna oro för sitt barn. Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Stödet ska utformas utifrån varje barns behov och förutsättningar. Förutom pedagogerna på ditt barns förskola finns specialpedagoger som
  hjälper till när ett barn eller barngrupp behöver extra stöd.

  Stöd av specialpedagog

  Många barn är idag i behov av särskilt stöd. I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (2017) kan man läsa:

  Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan behöva stöd i sin utveckling i en miljö, men inte i en annan.

  Ibland behöver förskolan skapa en miljö som gynnar ett enskilt barn eller en grupp och dess utveckling. I de situationerna kan förskolans specialpedagoger hjälpa till. Specialpedagogerna arbetar övergripande på kommunens alla förskolor.

  Specialpedagogens uppdrag i samarbete med pedagoger och föräldrar

  Specialpedagogerna besöker regelbundet kommunens förskolor. De ger personalen på avdelningen stöd i sitt arbete genom konsultation och handledning. Ibland sker också observationer av samspelet i barngruppen.

  Om personalen i ett arbetslag ser ett behov av stöd för ett enskilt barn kontaktas alltid föräldrarna. Då träffas specialpedagog, föräldrar och personal från arbetslaget för att tillsammans få en helheltsbild av nuläget. Det samarbetet är den bästa grunden för att hjälpa barnet. Om alla är överens kan samarbete också ske med barnavårdscentralen, familjecentrum eller andra berörda.

  Mer information och kontakt

  Specialpedagogerna lyder under sekretess som styrs av Sekretesslagen. Det betyder att den som tar kontakt inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga.

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig då vidare till rätt person.