Fler webbplatser

Ansök om plats i eller byte av förskola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  För att få plats i förskolan behöver du lämna in en ansökan. Lämna in din ansökan i så god tid som möjligt, dock minst fyra månader före önskat startdatum. Vårt mål är att alla barn ska få plats i den förskola och till det datum som önskats. Kommunen hanterar ansökningar både till kommunal och fristående verksamhet.

  Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det att barnet fyllt ett år. För att ha rätt till förskoleplats krävs att du som förälder arbetar eller studerar. Även föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats femton timmar per vecka. Det är alltid bra att anmäla att du önskar plats i förskolan i så god tid som möjligt. Det är viktigt att du skickar in din ansökan minst fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja i förskolan.

  Här kan du:

  • ansöka om förskoleplats
  • ansöka om att byta förskola
  • anmäla ditt barn till den avgitsfria allmänna förskolan som pågår måndagar-fredagar mellan klockan 08.30 och 11.30. Allmän förskola har alla barn rätt att gå i från höstterminen det år barnet fyller tre år.

  Enklast när du vill göra din ansökan är att använda våra e-tjänster. Du behöver ha ett bank-id och logga in i varje e-tjänst med e-legitimation.

  Du som av någon anledning inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan använda blanketterna i stället. Blanketterna fyller du i, skriver ut, undertecknar och skickar in.

  Förskolornas ordinarie öppettider är måndag-fredag 06.30-18.30 men kan vid behov öppna klockan 06.00.

   

  Om båda vårdnadshavarna (eller du som ensam vårdnashavare) arbetar på obekväm tid finns möjlighet till barnomsorg på förskolorna Äppellunden i Hallstahammar och LärKan i Kolbäck. Det räknas som obekväm arbetstid på morgonen mellan klockan 05.00 och 06.30 samt kvällstid från klockan 18.30 till 22.00.

   

  Om ni har behov av förskoleplats under obekväm arbetstid behöver båda vårdnadshavarna komplettera ansökan med intyg som styrker att ni arbetar på obekväm arbetstid. Dessa intyg ska skrivas under av arbetsgivaren.

  Det finns möjlighet att söka plats för ditt barn i en annan kommun än där ni är folkbokförda.

   

  Er folkbokföringskommun har alltid ansvaret för att erbjuda plats, men kan komma överens med annan kommun om mottagande i förskola om vårdnadshavare önskar det eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att ni bor på kommungräns och har närmare till förskola i annan kommun. Det är alltid den mottagande kommunen som bedömer skälen och om barnet kan tas emot.

   

  Oavsett om ni bor i Hallstahammar och önskar plats i annan kommun, eller om ni bor i annan kommun och önskar plats i Hallstahammar ska ni använda e-tjänsten nedan för er ansökan. Använd den också om ni ska flytta till Hallstahammar, men kommer att behöva förskoleplats innan folkbokföringsadressen ändras.

  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig vidare till rätt person.