Fler webbplatser

Förbered dig - hemberedskap vid samhällsstörning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris måste du själv vara beredd på att klara din vardag även om samhället inte fungerar som vanligt. Det betyder att du ska ha beredskap för att ordna dricks­vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

  Krislåda - tips vad som är bra att ha för din hemberdeskap

  Eget ansvar

  Du som privatperson har ett ansvar för att skydda ditt liv och egendom. Det säger lagen om skydd mot olyckor. Både vid mindre, vardagliga olyckor och vid svåra kriser vilka kan påverka samhället.

  I ditt eget ansvar ingår att:

  • Vara medveten om och förbereda dig på att olyckor och kriser kan inträffa.
  • Ha förståelse för att samhällsresurser måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar vid svåra händelser.
  • Hålla dig uppdaterad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.
  • Följa instruktioner och råd från myndigheterna.
  • Vara beredd på att kunna hantera grundläggande behov, exempelvis tillgång till vatten, mat och värme.

  Var den enskildes ansvar slutar och det offentligas (myndigheter och kommuner) börjar finns inte reglerat. Det är med andra ord svårt att i detalj beskriva ansvarsfördelningen. Allt beror på vad som hänt och de berördas förmåga att hantera situationen. Barn, gamla och sjuka kan generellt inte ta samma ansvar som en vuxen och fullt frisk människa, så där träder ofta samhällets ansvar in tidigare.

  Mer information