Fler webbplatser

Fritids för skolungdomar med funktionsnedsättning och särskilda behov

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  De flesta barn och ungdomar i Hallstahammars kommun går på fritidsverksamhet i anslutning till sin ordinarie skola. Det gäller även barn med funktions­nedsättning, både de som är berättigade till stöd enligt LSS och barn med övriga funktions­nedsättningar. Barn med särskilda behov kan efter individuell prövning få fort­sätta på fritids även från höst­terminen det år de fyller tretton.

  Elever i anpassad grundskola, som inte fyllt 12 år har sin fritidshemsverksamhet tillsammans med grundskolans elever på Nibbleskolans fritidshem. För eleverna i anpassad grundskola gäller samma taxa och tillämpningsregler som för eleverna i grundskolan.

  Alla barn med föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats till och med vårterminen det år barnet fyller tretton år. För barn med särskilda behov kan plats på fritidshem erbjudas längre tid än så efter en individuell prövning.

   

  Det är rektor på respektive skola som gör prövningarna om förlängd tid på fritids för barn med särskilda behov, men som inte är LSS-berättigade.

  Om du har ett barn över tolv år, med en funktionsnedsättning som innebär att barnet är berättigad till insatser genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ditt barn i och med det ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet (fritidsplats) före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.


  Tillsynen ordnas genom att ungdomar över tolv år är på fritidsklubben som hör till anpassad grundskola och finns på Nibbleskolan. Till skillnad från fritidshem är fritidsklubbens verksamhet kostnadsfri förutom de måltider som intas på klubbtid.


  På fritidsklubben ges möjlighet till samspel med ungdomar i liknande situation. Ungdomarna planerar tillsammans med personalen olika inne- och uteaktiviteter, så som besök i närmiljön, idrott, drama och spel. Syftet är att förbereda för en meningsfull fritid.


  Har du ett barn som är LSS-berättigad kan du kontakta LSS-handläggare för en utredning och ett biståndsbeslut om "Korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år". Du kan också ansöka direkt på blanketten om särskilda insatser enligt LSS.