Fler webbplatser

Så här fungerar vuxenutbildning

  Befattning: Skoladministratör vuxenutbildning och sfi
  Telefon: 0220-24780
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  Kommunal vuxenutbildning är till för dig som bor och är folkbokförd i Hallstahammars kommun. Undervisningen är kostnads­fri, men du behöver betala kurslitteratur och annat studiematerial själv. Du kan studera inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år och har läst 3-årigt gymnasium så kan du, från och med den 1 juli det år du tar studenten, söka till oss. Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i.

  På vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande nivå och gymnasienivå. Har du frågor om behörigheter till grundläggande nivå, gymnasienivå, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet kontakta studie- och yrkesvägledaren.

  För att göra det möjligt för fler att studera finns vuxenubildning i olika studieformer;

  • Schemalagd klassrumsundervisning dagtid.
  • Flex, du väljer de dagar du medverkar på plats/klassrum, vissa lektioner/handledningar är obligatoriska.
  • Fjärr, du medverkar på lektion eller handledning i realtid via dator om du har förhinder att närvara.
  • Distansundervisning.

  När du läser på Komvux räknar man poäng per vecka för att ange studietakten. Varje kurs har ett bestämt antal poäng. Övervägande del av kurserna har 100 poäng, som läses på 5 veckor vilket innebär heltids­studier.

   

  Om du studerar och får studiemedel från CSN är det viktigt att du vet hur din studietakt ser ut, eftersom nivån för studiemedlet är beräknat på din studietakt. Studietakten bestämmer du utifrån hur mycket tid du tänker lägga på dina studier.

  • Minst 20 poäng per vecka = 100 % (heltid)
  • Minst 15 poäng per vecka = 75 %
  • Minst 10 poäng per vecka = 50 %

  En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

   

  En gymnasieexamen (examensbevis) från komvux kan innehålla kursbetyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasie­skolans examenskrav.

   

  Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information om examensbevis.

  Du får inte läsa en kurs som du har godkänt betyg i. Du har däremot möjlighet att göra en prövning om du läst kursen tidigare och

  • inte blivit godkänd, eller om
  • du vill höja ditt betyg.
  • Prövning kan också göras om du inte blivit antagen till sökt kurs.

  En betygsprövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. Därefter gör du oftast ett skriftligt och ett muntligt prov som omfattar hela kursen. Ibland kan en fördjupningsuppgift ingå. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen.

   

  Det är viktigt att du kontaktar studie- och yrkesvägledaren eller skoladministratören för information om nästkommande prövningsperiod. Dessa sker en gång på hösten och en gång på våren.

   

  Avgiften är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Betygsprövning ger inte rätt till studiestöd från CSN. Skulle du missa prövningstillfället, misslyckas på provet eller med att uppnå det önskade betyget betalas ingen avgift tillbaka.

  Observera att betygsprövning även kan innebära att du genomför en så kallad F-prövning. Om du får ett F på avslutad kurs kan du inom ett år anmäla dig till betygsprövning. Det är alltid bäst för dig att göra betygsprövningen snarast efter avslutad kurs. Du har ett år på dig att anmäla dig till denna form av betygsprövning. En F-prövning är avgiftsfri om du genomför den inom ett år.

   

  På vuxenutbildningen kan vi hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. Det kan till exempel vara kunskaper du skaffat dig genom tidigare erfarenheter från arbete, studier eller i andra sammanhang. Genom att göra en inledande kartläggning och validering kan du få möjlighet att förkorta vägen till ditt mål och få dina kunskaper dokumenterade.

   

  Inledande kartläggning
  En inledande kartläggning ger dig en överblick över dina kunskaper så att du ska kunna göra ett medvetet studie- och yrkesval. Kartläggningen kan hjälpa dig hitta den lämpligaste vägen mot dina mål och synliggöra om du har kunskaper som kan valideras. Även om du inte riktigt bestämt dig eller är osäker, kan en inledande kartläggning vara ett sätt för dig att hitta vägen vidare. Vi kan hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. En inledande kartläggning kan ibland leda till en validering av dina kunskaper.

  Så här går kartläggningen till:

  1. Börja med att fylla i så mycket du kan i kartläggningsformuläret. Detta för att få en överblick över vad du kan, dina intressen och dina förmågor.
  2. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att boka ett vägledningssamtal där ni tillsammans diskuterar dina möjligheter och mål. Kom ihåg att ta med kartläggningsformuläret till mötet.
  3. Efter den inledande kartläggningen kommer en bedömning göras av dina erfarenheter och hur du kan går vidare till validering, studier eller annan sysselsättning.

  Validering inom Komvux
  Validering är till för dig som har kunskap inom ett visst område men saknar bevis eller dokumentation på det. En validering kan visa vad som saknas och vad som kan kompletteras, för att du ska nå dina studie- och yrkesmål.

   

  För att synliggöra om du har kunskaper som kan valideras behöver du först göra en inledande kartläggning.

  Varför ska jag göra en validering?
  Genom att göra en validering kan du få bevis på vad du kan genom ett intyg eller betyg. Efter att du gjort en validering kan du bli direkt behörig till en utbildning eller få möjlighet att anpassa eller förkorta studietiden på aktuell utbildning.

  Tillsammans med Vuxenutbildningscentrum (VUC) i Västerås kan vi erbjuda kurser och yrkesutbildningar. Du ansöker till dessa utbildningar via Västerås stads egen e-tjänst, men ansökningarna handläggs av Hallstahammars kommun. Du är själv ansvarig för att ansökan inkommer till Hallstahammars kommun.

  Beroende på vilken utbildning du söker kan ansökningstiden och handläggningstiden variera. Handläggningstiden i din hemkommun är alltid minst 14 dagar innan ansökningstiden löper ut i den kommun du ansöker till.
  Detta innebär att din hemkommun (Hallstahammars kommun) måste ha en komplett ansökan 14 dagar innan ansökningstiden löper ut.

  När din ansökan kommit in, och är komplett, tar rektor i din hemkommun beslut angående avslag eller bifall gällande ansökan.

   

  Har du frågor om ansökan, studieort eller studieform kontakta studie- och yrkesvägledaren.

  Om kursen eller utbildningen inte erbjuds via Vuxenutbildningscentrum i Västerås kan du vända dig till annan kommun som erbjuder det du söker.

  Studier inom kommunal vuxenutbildning är kostnadsfria. Du måste själv betala för studielitteratur och andra omkostnader.

   

  Studieekonomi via CSN

  För alla studieformer, förutom sfi, kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du väljer själv om du vill ansöka om både bidrag och lån, eller endast bidrag.

  Studiestartstöd

  Vissa arbetslösa kan under en kortare tid ha rätt till ett särskilt stöd (studiestartstöd) för att läsa in grundskole- eller gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har funderingar angående studiestartstöd.

  Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare för råd och information om din studieekonomi.