Fler webbplatser

Digitala verktyg för skolarbete – datorer och lärplattor

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I dag ingår informationsteknik (it) och digitala lärverktyg som en naturlig del i skolans uppdrag att ge eleverna kunskap och måluppfyllelse.

  I Hallstahammar är it-teknik och digitala verktyg på god väg att införas på alla stadier, från förskoleklass till årskurs nio.

  Förutom satsningen "en-till-en" för högstadieeleverna, har skolorna i kommunen börjat utrustas med till exempel interaktiva skrivtavlor och projektorer i klassrummen. Smarta programvaror och webbtjänster i kombination med tryckt material och lärarnas egna kunskapsbanker ger idag en stabil bas för den pedagogiska utvecklingen.

  En grundläggande utgångspunkt är att de datorer, lärplattor, nätverk, it-system och applikationer som finns tillgängliga genom skolan används i utbildningssyfte. Vårdnadshavare till de elever som erbjuds att disponera ett digitalt verktyg måste skriva på ett avtal som bekräftar att man tagit del av låne- och användarvillkor för dator eller lärplatta.

   

  Privat användning är tillåten, om det sker på ett sätt och i en omfattning som har med skolans utbildningsverksamhet att göra eller om det leder till ökad kunskap och förståelse för datorn eller lärplattan som utbildningsverktyg.

   

  Enkelt uttryck kan man säga att eleven får använda datorn eller lärplattan när hen vill, så länge hen har nytta av det i skol­arbetet och så länge det är lagligt.

  På skolan har eleverna tillgång till internet via Wifi. Verktygen är inte försedda med egna surfabonnemang utan kräver tillgång till Wifi för att surfa även utanför skolan.

   

  Tillgången till internet ska vara ett stöd i undervisningen eller i självständiga studier. Därför ska surfande alltid ha en koppling till skolverksamheten. Det innebär att inte alla webbplatser eller allt material som finns på internet är acceptabelt att ta del av.

   

  Det är förbjudet att besöka internetsidor med material som uppmuntrar till och förskönar:

  • våld
  • rasisim
  • extremism
  • terrorism
  • porr
  • diskriminering eller kränkande behandling

  Eleven kan i undantagsfall behöva besöka sådana sidor för sitt skolarbete. Då ska hen i förväg prata med, och få tillåtelse av sin lärare att göra det.

  Du får aldrig ladda ned, sprida eller lagra upphovsrättskyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd. Rättighetshavare är i utgångsläget den som har skapat materialet, exempelvis ett stycke musik, en film eller ett konstverk. Fildelning av upphovsrättsskyddat material är alltid förbjudet.

  Applikationer (appar) eller program får inte laddas ner på de digitala verktygen utan skolans tillåtelse. Eleven får heller inte manipulera eller sprida den programvara som skolan tillhandahåller.

   

  Det är förbjudet att sprida virus eller annan skadlig programvara. Det är heller inte tillåtet att försöka utnyttja fel­konfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera it-systemen.

  Alla verktyg är märkta och går att kontrollera

  Alla lärplattor och datorer är stöldmärkta och även på annat sätt manipulerade så de går att spåra och bli oanvändbara för obehöriga.

   

  Allt som görs på lärplatta eller dator kan kontrolleras på olika sätt, bland annat med hjälp av logg- och historikfiler. Personalen på skolan har rätt att ta del av innehållet i elevens lärplatta eller dator. De kan göra det när som helst och oavsett om det finns misstanke om felanvändning eller inte. Skolan har även rätt att stänga av användarkonton eller lärplatta eller dator från internet eller till och med beslagta den om den har använts på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning eller regelverk.