Fler webbplatser

Eldning med pellets och ved

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ved och andra biobränslen som exempelvis pellets är en förnyelsebar resurs. Att värma sitt hus genom vedeldning påverkar därför inte våra ändliga resurser och bidrar mindre till klimatförändringar än till exempel olja.

  Elda hälso- och klimatsmart

  Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. De hälsoproblem som ofta förknippas med vedeldning är allergiska reaktioner. Vissa av föroreningarna är också cancer­framkallande.

  Sot från vedeldning har också en klimat­påverkan. Om eldning sker på fel sätt eller om anläggningen är gammal kan mängden föroreningar öka kraftigt. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med 50 procent, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

  Du som eldar med ved behöver tänka på följande

  • Veden ska vara lagom torr. Den bör eldas inom någon vecka om den förvaras inomhus annars blir den för torr. Har veden förvarats utomhus och inte under tak är den ofta för blöt och det bildas mycket rök vid eldning
  • Elda aldrig impregnerat trä eller avfall
  • Ge elden tillräckligt med syre. Om lufttillförseln till anläggningen stryps (spjällen stängs för mycket), försämras förbränningen och föroreningarna ökar
  • Kontrollera röken från skorstenen. Vid kallt väder ska röken vara vit. Vid varmt väder ska röken vara nästan osynlig
  • Fråga dina grannar om de störs av din eldning
  • Kontakta auktoriserad sotare om problem uppstår

  Sotning och brandskyddskontroll

  Vare sig du har en värmepanna som värmer hela ditt hus eller en braskamin med hög mysfaktor och back-up vid exempelvis strömavbrott, så måste dessa förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler sotas och kontrolleras regelbundet.

  Det är Hallstahammars kommun som har ansvaret via kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen att detta utförs. Räddningstjänsten Mälardalen har i sin tur avtalat med auktoriserade sotare att utföra sotning och brandskyddskontroller.

  Installation av ny panna eller braskamin

  Endast typgodkända anläggningar får installeras. Vedpannor ska förses med ackumulatortank som lagrar energin från vedeldningen. Innan du installerar en ny eldstad, kamin eller rökkanal eller väsentligt ändrar en sådan behöver du anmäla det till bygg- och miljönämnden.

  Dessutom ska anläggningen besiktas av behörig person, så innan installation måste du därför kontakta en auktoriserad sotare.

  Om andras eldning stör dig

  Störs du av att andra människor eldar i din närhet? Kontakta den som eldar, helst när störningen pågår så att denne kan bedöma vilka förhållanden som ger störningar och rätta till problemet. Har du redan kontaktat den som eldar och problemen fortsätter kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.