Fler webbplatser

Städning av gator och torg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Arbetsledare för gator och utemiljö
  Telefon: 0220-24343

  Det är tekniska förvaltningen och gatu- och park­avdelningen som ansvarar för ren­hållningen av de kommunala vägarna och gatorna, samt gång-, cykel­vägar och torg­ytor. Det inne­bär bland annat att varje vår ut­föra sand­upp­tagning och sop­ning. Gatu- och park­avdelningen uppdaterar regelbundet sin Facebooksida med information om var man sopar för tillfället, under perioden då vårstädningen pågår.

  Traktor som sopar gatorna rena

  Turordning områdesvis för sandupptagning

  Gatu- och parkavdelningen arbetar efter en uppgjord planering och prioriteringsordning för när sandupptagning och sopning varje vår startar och genomförs. Planer i all ära – aktuella väderförhållanden påverkar och styr i slutänden när arbetet sker och i vilken ordning de olika områdena sopas.

  Ojämna årtal börjar sandupptagningen och sopningen av gator och cykelvägar i den södra kommundelen, från Herrsogen, vidare norrut via Mölntorp och Kolbäck. Observera dock att Hallstahammars centrum alltid är det område som städas först. Kartorna nedan visar i vilken ordning olika områden städas.


  Södra kommundelen, Herrskogen, Mölntorp och Strömsholm:

   

  Norra kommundelen, Hallstahammar:

  Jämna årtal börjar sandupptagningen och sopningen av gator och cykelvägar i den norra kommundelen, alltså Hallstahammars tätort. Kartorna nedan visar i vilken ordning olika områden städas.

   

  Norra kommundelen, Hallstahammar:

   

  Södra kommundelen, Herrskogen, Mölntorp och Strömsholm:

  En yngre person i svart jacka, rosa pannband och svarta träningsbyxor sopar trottoaren fri från sand utanför en villatomt

  Passa på att sopa innan vi sopat gatan

  Ansvaret för att sopa och ta bort sand från trottoar eller ytan närmast tomtgräns är fastighetsägarens.

  Om sanden inte tagits upp på din gata kan du sopa ut grus och sand från trottoaren eller ytan närmast tomtgräns på gatan. Då tar kommunen bort sanden när gatan sopas.