Fler webbplatser

Söka till och gå i anpassad gymnasieskola

  Du som är mellan 16 och 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada där din funktionsnedsättning gör att du inte kan nå gymnasieskolans mål, du kan istället söka och gå i anpassad gymnasieskola.

  Det finns nio nationella program, som alla ska förbereda dig som elev för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder också för att fortsätta studera på till exempel folkhögskola.

  Om du har svårt att gå ett nationellt program kan du istället gå ett individuellt program.

  Om en elev ska få gå i anpassad gymnasieskola bestäms av myndigheterna, men det är alltid vårdnadshavarna tillsammans med dig, som avgör om du ska söka och tacka ja till att gå i anpassad gymnasieskola.

   

  Du kan få åka till en anpassad gymnasieskola för att se hur det är att vara elev på skolan. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din skola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en anpassad gymnasieskola.

   

  En del anpassade gymnasieskolor har också öppet hus då man kan få komma med sina föräldrar eller vårdnadshavare på besök.

  I anpassad gymnasieskola får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt gymnasiearbete. Betyg sätts från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i anpassad gymnasieskola. Om du går i anpassad gymnasieskola men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

   

  När du har avslutat dina studier får du ett bevis från anpassad gymnasieskola. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan. Beviset kan du använda och visa när du tar kontakt med möjliga arbetsgivare.

  Då Hallstahammar kommun inte har någon anpassad gymnasieskola har vi ett samverkansavtal med Västerås stad. Med samverkansavtal har Hallstahammars elever samma möjligheter och rättigheter att komma in på en utbildning som elever bosatta i Västerås. Elever kan också söka till skolor med riksintag på samma villkor som andra, oavsett var man bor.


  Läs mer om de olika anpassade gymnasieskolorna i Västerås och vilka program de erbjuder på deras egna webbplatser:

  Det finns också en anpassad gymnasieskola med riksintag i Västmanland:

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare om du har frågor om anpassad gymnasie­skola. Du kan också kontakta studie- och yrkes­vägledare direkt.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Namn: Malin Westerdahl Hansson
  Befattning: Enhetschef och rektor för gymnasieutbildningen, introduktionsprogrammet
  Telefon: 0220-24099
  E-post: malin.westerdahlhansson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar