Fler webbplatser

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du når vår medicinskt ansvariga sjuksköterska direkt på telefonnummer 0220‑240 95.

  I varje kommun ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, även kallad MAS. MAS ansvarar för att du som bor i särskilt boende eller bostad med särskild service, eller deltar i dag- eller daglig verksamhet, eller utnyttjar den kommunala hemsjukvården får en god och säker hälso- och sjukvård.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet i Hallstahammars kommuns vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvård och i samband med vistelse på dagverksamheter och i daglig verksamhet.

  MAS uppgifter och ansvar är bland annat att:

  • säkerställa att vårdtagare inom kommunens ansvarsområde får god och säker vård
  • ta fram riktlinjer och rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
  • ta fram riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, så de är förenliga med patientsäkerheten
  • säkerställa att anmälan görs till ansvarig nämnd och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med vård drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarig skada (Lex Maria)
  • säkerställa att journaler och dokumentation förs enligt patientdatalagen
  • säkerställa att den boende får den vård och behandling som ordinerats av läkare
  • säkerställa att rutiner för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerade
  • fortlöpande följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet

  Om du har frågor eller synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård är du välkommen att kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.