Fler webbplatser

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammar

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

 1. Kjell Ivemyr (S), ordförande, Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
 2. Sigge Synnergård (L), 1:e vice ordförande, Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
 3. Margareta Sundin (S), 2:e vice ordförande, Margareta.Sundin@hallstahammar.se
 4. Niko Ljevar (S), Niko.Ljevar@hallstahammar.se
 5. Karin Enedahl (S), Karin.Enedahl@hallstahammar.se
 6. Özlen Özerol Frejd (C), ozlen-ozerol.frejd@hallstahammar.se
 7. Tony Flodin (M), Tony.Flodin@hallstahammar.se
 8. Torbjörn Estelli (M), Torbjorn.Estelli@hallstahammar.se
 9. Inga-Lena Strömberg (V), Inga-Lena.Stromberg@hallstahammar.se
 10. Elisabeth Erngren (V), Elisabeth.Erngren@hallstahammar.se
 11. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se

Barn- och utbildningsnämndens ersättare

 1. Roland Svangren (S), Roland.Svangren@hallstahammar.se
 2. Hanan Haddad (L), Hanan.Haddad1@hallstahammar.se
 3. Lisbeth Wallman (S), Lisbeth.Wallman@hallstahammar.se
 4. Ann-Lena Gabrielsson (S), Anna-lena.Gabrielsson1@hallstahammar.se
 5. Maria Andersson Bahri (L), Maria.Anderssonbahri@hallstahammar.se
 6. Anna Pettersson (C), Anna.Pettersson1@hallstahammar.se
 7. Hans Strandlund (M), Hans.Strandlund@hallstahammar.se
 8. Philip Jandovsky (M), Philip.Jandovsky@hallstahammar.se
 9. Gun-Brith Rydén (KD), Gun-brith.Ryden@hallstahammar.se
 10. Eleonor Zeidlitz (MP), Eleonor.Zeidlitz@hallstahammar.se
 11. Elisabeth Moser (SD), Elisabeth.Moser@hallstahammar.se