Fler webbplatser

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammar

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott där Kjell Ivemyr (S) är ordförande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 1. Kjell Ivemyr (s), ordförande
 2. Inga-Lena Strömberg (v)
 3. Sigge Synnergård (l)

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

 1. Kjell Ivemyr (s), ordförande
 2. Inga-Lena Strömberg (v)
 3. Sigge Synnergård (l)
 4. Xxxx
 5. Xxxx
 6. Xxxx
 7. Xxxx
 8. Xxxx
 9. Xxxx
 10. Xxxx
 11. Xxxx

Barn- och utbildningsnämndens ersättare

 1. Xxxx
 2. Xxxx
 3. Xxxx
 4. Xxxx
 5. Xxxx
 6. Xxxx