Fler webbplatser

Över 75 - vi vill gärna träffa dig

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Anhörigkonsulent
  E-post: anhorigstod@hallstahammar.se

  Du når våra anhörigkonsulenter på direktnummer 0220‑247 28 eller 0220‑241 42

  Många känner inte till vilka tjänster som finns när det gäller stöd i vardagen och utbud av olika aktiviteter. Därför erbjuder äldreomsorgen och Hallstahammars kommun ett hembesök där du får veta mer om vad kommunen och övriga samhället har att erbjuda dig som senior. Du får vid besöket även information om hur du kan bibehålla eller förbättra din hälsa och livskvalitet.

  Två personer sitter på en parkbänk och samtalar

  Uppsökande verksamhet som sker i förtroende

  Ungefär en fjärdedel av Hallstahammars kommuns invånare är över 65 år och kommunen har ett särskilt ansvar för att ge god service till dig som blivit äldre. Människor idag håller sig pigga allt längre upp i åldrarna och det finns en stor grupp aktiva seniorer i vår kommun. Eftersom människor är piggare längre har servicen och omsorgen anpassats för att möta dagens behov.

  Syftet med hembesöket är att du ska få information om hur du tryggt och med kommunens service kan bo kvar i ditt eget boende så länge som möjligt, helst hela livet ut. Under besöket får du information om praktiska saker som anpassning av ditt hem till sociala aktiviteter som våra mötesplatser och resturanger. Besöket och samtalet sker i förtroende och den som besöker dig har tystnadsplikt. I och med besöket får du också hjälp med hur du kan gå vidare för att få rätt hjälp och stöd om du har behov av det.

  Tips på hälsofrämjande aktiviteter

  Du får även information om hur du kan bibehålla eller förbättra din hälsa och livskvalitet genom hälsans fyra grundpelare: fysisk aktivitet, bra matvanor, social samvaro och meningsfullhet. Du får även tips och råd på hur du kan undvika att falla och skada dig. 

  Vi kontaktar dig men du är också välkommen att boka en tid

  Med hjälp av befolkningsregistret får kommunens förebyggande verksamhet reda på vilka personer, folkbokförda i Hallstahammars kommun, som under året fyller 75 år. Dessa personer blir kontaktade via ett brev där vi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök. Om det är något du undrar över eller själv vill boka tid är du välkommen att kontakta oss. Kommunens kundcenter hjälper dig vidare till rätt person och du kan även kontakta anhörigkonsulent.

  Uppsökande hembesök kan även erbjudas på finska.