Fler webbplatser

Region Västmanland

Namn: Magnus Gustafsson
Befattning: Chef för enheten strategisk utveckling och planering
Telefon: 0220-24007
E-post: magnus.gustafsson@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun liksom övriga kommuner och andra aktörer ingår i många olika samarbetsgrupper och ‑grupperingar med Region Västmanland (tidigare Landstinget Västmanland). Grupperna är olika sammansatta utifrån vilka områden som berörs. Kommunens representanter kan både vara förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län. Du som bor i Västmanland har via dina förtroendevalda politiker möjlighet att vara med och påverka länets utveckling.

Region Västmanland arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling.