Fler webbplatser

Det här är försörjningsstöd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000

  Du som har en handläggare

  • Skicka meddelande
  • Ring din handläggare
   • Handläggarna har telefontid vardagar 08.30-09.30.

  Du som inte har en handläggare

  Försörjningsstödet består av två delar; riksnormen och övriga kostnader.

  Riksnorm

  Riksnormen är densamma i hela Sverige och beloppen beslutas av regeringen en gång om året. Beloppen är olika för barn i olika åldrar samt för ensamstående och par. Riksnormen ska täcka kostnader för:

  • mat
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • hygien
  • barn- och ungdomsförsäkring
  • förbrukningsvaror
  • dagstidning och telefon

  Övriga kostnader

  I försörjningsstödet ingår även utgifter för att kunna bo, arbeta eller studera. Kostnaderna ska vara skäliga och de beviljas efter individuell prövning:

  • boendekostnad (jämförs med vad en låginkomsttagare på orten har råd med)
  • hushållsel
  • hemförsäkring (grundförsäkring, inga tillägg)
  • avgift till fackförening och a-kassa
  • arbetsresor (billigaste färdsätt)

  Alla utgifter ska gälla för en månad i taget. Kvartals- eller årsfakturor beviljas inte. När rätten till försörjningsstöd prövas räknas din riksnorm och dina övriga, skäliga kostnader samman. Därefter dras dina inkomster och eventuella tillgångar av. Om du uppfyller övriga krav för att få försörjningsstöd beviljas du mellanskillnaden.

  Provberäkning

  Här kan du själv räkna ut ett preliminärt försörjningsstöd. Beräkningen är förenklad och beslutet påverkas av mer än din ekonomi. Resultatet är därför ingen garanti för att du beviljas eller nekas pengar. När du provberäknar, glöm inte att lägga in swish och andra kontoinsättningar under inkomster, annars kommer slutresultatet att bli fel.

  Det här avgör om du får pengar

  Det här vägs in i bedömningen och beslutet:

  • Behovet bedöms ingå i en skälig levnadsnivå
  • Beräkningar visar att inkomsterna är lägre än försörjningsstödet
  • Behovet kan inte lösas på något annat sätt
  • Du bidrar till din försörjning utifrån din förmåga
  • Du följer din plan och gör vad du kan för att försöka bli självförsörjande

  Vi gör individuella bedömningar och väger även in barnens situation och behov. Om du är gift/sambo/registrerad partner har ni försörjningsansvar för varandra och utredningen, bedömningen och beslutet omfattar er båda. Det betyder att bådas inkomster och tillgångar ska redovisas och att båda måste följa sin planering för att ni ska ha rätt till försörjningsstöd.

  Om du får pengar

  Om du beviljas försörjningsstöd sätts pengarna in på ditt bankkonto.

  Om du är gift/sambo/registrerad partner delas försörjningsstödet och hälften sätts in på den ena partens bankkonto och andra hälften på den andras bankkonto.

  Om du inte får pengar

  Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till din handläggare. Information om hur man överklagar får du tillsammans med beslutet.