Fler webbplatser

Sluta på förskolan och säga upp plats

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Uppsägningstiden för en förskoleplats är två månader och du får betala för platsen under den tiden vare sig ditt barn är på förskolan eller inte. Tiden räknas från och med den dag Hallstahammars kommun fått in uppsägningen.  

  Regler för uppsägning av plats

  Uppsägning ska göras via e-tjänst eller skriftlig blankett och uppsägningstiden räknas två månader från den dagen uppsägningen inkommer till barn- och utbildningsnämnden. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

  Om du blir arbetssökande ellet föräldraledig har du inte rätt till fritidshemsplats. Platsen får behållas i maximalt två veckor och måste sägas upp av vårdnadshavare senast samma månad för att inte avgift ska tas ut.

  Placering i fritidshem gäller från 1 augusti det år barnet fyller sex år. Vid byte av omsorgsform, exempelvis från förskola till fritidshem behöver ingen uppsägning göras.

  Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan och vid byte från en verksamhetsform till en annan. Uppsägning kan därmed inte göras för exempelvis sommarsemester.

  Uppsägning plats på förskola via e-tjänst

  Enklast när du vill säga upp en förskoleplats är att använda vår e-tjänst. Du behöver ha ett bank-id och logga in med e‑legitimation.

  Uppsägning plats på förskola med blankett

  Du som av någon anledning inte har möjlighet att använda e-tjänst kan använda blankett i stället. Blanketten fyller du i, skriver ut, undertecknar och skickar in.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig vidare till rätt person.