Fler webbplatser

Funktioner och grupper som stöttar vid kris och samhällsstörning

Kommunen samordnar stöd och samverkar i olika funktioner och grupperingar om det uppstår en samhällsstörning eller kris. Under den här rubriken kan du läsa mer om vilka olika samverkansorgan och grupper som kommunen organiserar eller deltar i.