Fler webbplatser

Ekomuseum Bergslagen

  Hallstahammars kommun är en del av Ekomuseum Bergslagen, ett nätverk och en stiftelse som på cirka 60 olika platser från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland berättar om Bergslagens industrihistoria.

  Föreningar, entreprenörer och kommuner ingår

  Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen består av de sju kommunerna Ludvika och Smedjebacken i Dalarna och Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och Västmanland. År1990 beslutade dessa aktörer sig för att samverka kring områdets industrihistoriska bakgrund. Ekomuseum Bergslagens verksamhet startade dock redan 1986.

  Stiftelsens ändamål är att stärka bygdens identitet, klargöra Bergslagens särart samt verka för utveckling av Ekomuseum Bergslagen till ett attraktivt besöksområde.

  Organiseras i styrelse, ekoråd och ledningsgrupp

  Ekomuseum Bergslagen har ett kansli med en anställd verksamhetsledare. Verksamheten har tre viktiga nätverk:

  • Styrelsen – stiftelsens huvudmän, politiskt tillsatta företrädare för kommunerna.
  • Ekorådet – företrädare för de ideella föreningarna och entreprenörerna.
  • Ledningsgruppen – kommunernas berörda tjänstepersoner inom kultur och turism.

  Varje medlemskommun organiserar ett lokalt ekoråd som träffas vid ett eller fler tillfällen per år. Syftet med det lokala ekorådet är att att informera varandra om aktiviteter och utveckling samt ha en rådgivande funktion gentemot det centrala ekorådet. Det är även de lokala ekoråden som utser representanter till det centrala ekorådet. I de lokala ekorådsträffarna deltar även ekorådets ordförande, kommunens kultur- och fritidschef eller motsvarande samt vid behov Ekomuseum Bergslagens verksamhetsledare.

  Mer information