Fler webbplatser

Kommunstyrelse-förvaltningen

  Namn: Åsa Öberg Thorstenson
  Befattning: Kommunchef och chef för kommunstyrelseförvaltningen
  Telefon: 0220-24182
  E-post: asa.oberg.thorstenson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Hallstahammar och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Förvaltningen har tydligt ansvar att med helhetssyn arbeta med de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. I ansvarsområdet ingår även att ge förvaltningar och förtroendevalda stöd och underlag för beslut.

  Åsa Öberg Thorstenson, kommunchef

  Förvaltningens organisation

  Kommunstyrelseförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Ekonomi- och finansenhet
  • HR- och löneenhet
  • Kundcenter
  • Nämndkansli
  • Näringslivsenhet (där också turismutveckling ingår)
  • Enheten för samhällsbyggnad
  • Enheten för strategisk utveckling och planering (där också ansvaret för samhällskydd och beredskap, it, kommunikation samt finskt förvaltningsområde ingår)

  Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen Åsa Öberg Thorstenson. Verksamhetsområdena leds i sin tur av områdes- och enhetschefer. I den centrala administrationen organiseras juridik, dataskydd, upphandling och inköp, kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad.

  • Antal anställda: cirka 60 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 90 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta kommunchefen direkt. Gäller ditt ärende något specifikt område och du är osäker på vem du söker och vem som kan svara dig, kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Kommunstyrelseförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.