Fler webbplatser

Tomträtt

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Tomträtt innebär att kommunen äger tomten och tomträttsinnehavaren hyr tomten till en årlig avgift, kallad tomträttsavgäld.


Att vara tomträttsinnehavare är att jämföra med att vara ägare till marken gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Skillnaden är att Hallstahammars kommun äger tomten och tomträttsinnehavaren hyr till en årlig avgift, kallad tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden regleras genom ett tomträttsavtal.

Tomträttsavgälden¹ beräknas utifrån en särskild beräkningsmodell som kommunfullmäktige beslutat om. Modellen utgår från fastighetens marktaxeringsvärde (MTV). Detta värde bestäms av Skatteverket.

Formeln för beräkning av tomträttsavgälden för småhus i Hallstahammars kommun är som följer:
MTV x 0,8 x 3,25%

 

¹ Tomträttsavgälden är den avgift du betalar för att hyra din tomt av kommunen.

Avtalsperioden löper vanligtvis över tio år (andra avtalsperioder förekommer). Cirka 15 månader innan avtalsperioden löper ut skickas ett tilläggsavtal till tomträttsinnehavaren där avgälden för kommande avtalsperiod framgår. Om det är flera innehavare av tomträttsfastigheten måste överenskommelsen undertecknas av samtliga.

För äldre tomträtter kan avtalsperioden vara 60 eller 20 år. När tiden för avtalet löper ut erbjuds tomträttsinnehavaren ett nytt tomträttsavtal med en avtalsperiod på 10 år.

Då en fastighet med tomträttsavtal byter ägare¹ måste Hallstahammars kommun få en kopia av överlåtelsehandlingen. Ofta hjälper fastighetsmäklaren till med detta när affären går via dem. Dock är det säljarens ansvar att handlingarna kommer in till kommunen.

 

¹ Ägarbyte kan ske genom köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande.

Du som är tomträttsinnehavare med småhus, radhus, parhus och kedjehus – det vill säga fastigheter med typkod 220 – kan friköpa din fastighet.


Friköpspriset är 70 procent av gällande marktaxeringsvärde.

 

Kontakta Hallstahammars kommun via kundcenter för mer information och hjälp med att räkna ut priset för att friköpa tomträtten.