Fler webbplatser

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Det är inte alltid som ett barns eller en ungdoms befintliga nätverk räcker till för dess behov och rätt till trygghet. Ibland kan barnet därför behöva komma hemifrån. Vanligt är att man kan få stöd i form av en kontaktperson, kontaktfamilj, ett familjehem eller ett jourhem. Det är kommunens socialtjänst (individ- och familjeomsorgen, IFO) som utreder vilka insatser och åtgärder som behövs.

  Ibland kan en problematisk situation med föräldrarna eller vårdnadshavarna vara orsaken eller del av orsaken. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem. Problem som gör att det brister i omvårdnad eller hemmiljö för barnet.

  I andra fall beror problemen mer på barnets eget beteende eller situation. Svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande kan göra att barnet behöver stöd från någon utanför hemmet eller byta miljö för en kortare eller längre tid.

  Socialtjänsten kan bedöma att någon behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om ett behov att aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att behöva bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med exempelvis missbruksproblem kan få en kontaktperson. Att få en kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.

  En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

  Ett familjehem kan vara en person eller en familj som tar emot ett barn, oftast för en längre tid. Det kan vara ett hem i barnets nätverk eller hos någon som barnet inte känner. Familjehemmet ska ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem.

  Familjehemmet har inte vårdnaden och heller inte försörjningsskyldighet för barnet. Målet med familjehem är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar.

  I ett jourhem kan barn få vara under tiden socialtjänsten i kommunen utreder barnets situation. En jourhemsplacering kan ske hastigt om barnet det gäller behöver omedelbart skydd eller stöd med kort varsel. Varje enskilt barn placeras i jourhem under en kortare period.

  Det är socialtjänsten som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

  Här på kommunens webbplats har vi också samlat information för dig som är intresserad av något av dessa uppdrag. Du kan anmäla ditt intresse för att vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.