Fler webbplatser

Flytt av fordon och skrotbilar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Fordon eller skrotbilar som står på allmän platsmark, fastighetsmark eller privat mark kan behöva flyttas. Om du hittar ett felparkerat eller övergivet fordon kan du anmäla det till kundcenter i Hallstahammars kommun.

  Lagen avgör om ett fordon får flyttas

  Ett felparkerat eller övergivet fordon kan behöva flyttas. Kommunen, polisen eller Trafikverket kan besluta om flyttning.

  Att flytta ett fordon är ofta en komplicerad process som kan ta tid. Ägaren ansvar alltid för fordonet. Om inte ägaren tar sitt ansvar kan kommunen flytta fordonet utan ägarens medgivande. Processen ser olika ut beroende på vart fordonet står och hur mycket fordonet beräknas vara värt.

  Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark under en längre tid
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär risk för trafikolyckor
  • fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat

   

  Vad klassas som en skrotbil

  En skrotbil är en bil som har ett litet värde och som är övergiven. Bilen kan vara en miljörisk då risken finns att oljor, drivmedel och andra kemikalier läcker ut och förorenar kringliggande mark och vatten. Att ställa skrotbilar i naturen innebär också nedskräpning, som vid en polisanmälan kan bedömas som ett brott. Det är ägaren till den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

  En skrotbil kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig.

  Så får du tillbaka en bil som flyttats

  När ett fordon har flyttats så placeras det på en särskild uppställningsplats under en månad. Du som ägare måste ersätta de faktiska kostnaderna för flytten och uppställningen. Om inte finns någon fordonsägare får markägaren stå för kostnaden.

  Om du som fordonsägare fått ditt fordon flyttat måste du betala eventuella parkeringsböter samt samtliga avgifter som uppstått i samband med flytten innan ditt fordon kan lämnas ut till dig. Det är bara du som ägare som kan hämta fordonet. Du kan inte betala kontant på uppställningsplatsen utan kostnaderna måste vara betalda i förväg.

  För fordon som inte hämtas ut, skickas faktura till den som var fordonsägare vid tillfället för flytten.

  Jag vill anmäla ett fordon som står felparkerat

  Om du ser ett fordon som är felparkerat, felplacerat eller övergivet, gör du en felanmälan till kommunen. Du kan även ringa till kundcenter, 0220-240 00. Det du behöver uppge är:

  • Beskrivning av fordonet
   • bilmärke
   • färg
   • registreringsnummer
   • vilket skick fordonet är i
  • Adress där fordonet finns

  Fordon som står på statlig mark flyttas av Trafikverket. Upptäcker du ett fordon invid en väg som tillhör Trafikverket kan du kontakta Trafikverket direkt på 0771-921 921 för att anmäla detta.

  Någon har parkerat sitt fordon på min mark

  Om du som fastighetsägare upptäcker att någon olovligen parkerat ett fordon på din mark ska du själv ta kontakt med fordonsägaren.