Fler webbplatser

Flytt av fordon och skrotbilar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här finns information om vad som gäller vid flytt av fordon eller skrotbilar på allmän platsmark, fastighetsmark samt privat mark. Om du hittar ett övergivet fordon kan du anmäla det till kundcenter i Hallstahammars kommun.

  Lag reglerar när fordon får flyttas

  Ett felparkerat eller övergivet fordon kan behöva flyttas. Det är kommun, polis eller Trafikverket som får besluta om flyttning.

  Att flytta fordon är ofta en komplicerad process och kan upplevas som långsam. Ansvarig för fordonet är alltid ägaren, men tar inte ägaren sitt ansvar kan kommunen flytta fordonet utan hens medgivande. Processen ser olika ut beroende på vart fordonet står och hur mycket fordonet beräknas vara värt.

  Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark under en längre tid
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor
  • fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat

  Ägaren ska betala flyttkostnaden

  Vid flytt av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flytten och övriga kostnader som flytten medför. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren stå för kostnaden.

  Om du som fordonsägare fått ditt fordon flyttat måste alla avgifter som uppstått i samband med flytten vara betalda innan ditt fordon kan lämnas ut (tillbaka till dig). Ingen kontanthantering sker på uppställningsplatsen.

  För fordon som inte hämtas ut, skickas faktura till den som var fordonsägare vid tillfället för flyttningen.

  Definition på skrotbil

  En skrotbil är en bil som har litet värde och som är övergiven. Bilen kan vara en miljörisk då risken finns att oljor, drivmedel och andra kemikalier läcker ut och förorenar kringliggande mark och vatten. Att ställa skrotbilar i naturen innebär också nedskräpning, som vid en polisanmälan kan bedömas som ett brott. Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. 

  En skrotbil kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig.

  Jag vill anmäla ett fordon som står felparkerat

  Om du ser ett fordon som är uppenbart felparkerat, som står farligt placerat eller om du upptäckt ett fordonsvrak är kommunen tacksam om du anmäler detta till kundcenter. Du kan antingen e-posta eller ringa. Uppgifter vi behöver är:

  • Beskrivning av fordonet
   • (bil)märke
   • färg
   • registreringsnummer
   • vilket skick fordonet är i
  • Adress där fordonet finns

  Fordon som står på statlig mark (Trafikverkets mark) flyttas av Trafikverket. Upptäcker du ett fordon invid en väg som tillhör Trafikverket kan du kontakta Trafikverket direkt på telefon 0771-921 921 för att anmäla detta.

  Någon har parkerat sitt fordon på min mark

  Om du som fastighetsägare upptäcker att någon olovligen parkerat ett fordon på din mark ska du i första hand själv ta kontakt med fordonsägaren.

  Behöver du hjälp att bli av med någon annans fordon eller skrotbil på din mark, kan du kontakta kommunens kundcenter för att få råd och hjälp. Vi kan bara hjälpa till med flyttningsärenden i mån av tillgängliga resurser. Observera att det är du som fastighetsägare som får betala för den tid vi lägger ner och för våra faktiska omkostnader i sådana ärenden.