Fler webbplatser

Äldre och seniorer

Du som är årsrik och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på äldreförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdndad. Här kan du läsa mer om äldreomsorgen i Hallstahammars kommun och du hittar även information om aktiviteter och mötesplatser för äldre.

Inom äldreomsorgen i Hallstahammars kommun ingår till exempel hemtjänst, dagvård, trygghetslarm och boenden. Den hjälp du beviljas är individuellt anpassad och beslut fattas av kommunens biståndshandläggare utifrån dina behov och din situation. Du kan också alltid vända dig till kommunens kundcenter med allmänna frågor eller för hjälp att komma i kontakt med den du söker.