Fler webbplatser

Äldre och seniorer

Under den här rubriken finns information om äldreboenden, hemtjänst, färdtjänst, Seniorglädje och mötesplatserna Hästhoven och Hjärtpunkten. Du får också råd om hur du kontaktar en biståndshandläggare eller äldreombudet. Även information om vilket stöd som finns för personer med demenssjukdom hittar du här, med mera.