Fler webbplatser

Praktisk information om att leva i Hallstahammar som asylsökande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Välkommen till Sverige och Hallstahammar! På den här sidan hittar du användbar information om vart du kan vända dig med olika frågor under dina första månader i Sverige. 

  Hallstahammar är en kommun med 16 600 invånare. Hallstahammar ligger ungefär 130 kilometer väster om Sveriges huvud­stad Stockholm.

  Du som sökt asyl (antingen via den vanliga asylprocessen eller via massflyktsdirektivet) kan få hjälp av Migrationsverket med boende. Du kan också välja att ordna boendet själv. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand.

  I första hand ska du försörja dig själv och din familj. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta. Du som är 16 år eller äldre har rätt att arbeta. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta ett arbete.

   

  Om du hittar ett arbete och vill öppna ett bankkonto behöver du ett så kallat samordningsnummer. Det får du från Skatteverket.

  Ring 1177 om du behöver prata med en sjuksköterska. Du kan också få information om var du kan få mer hjälp. Sjuksköterskan kommer att svara på svenska, men kan prata med dig på engelska.

  Vårdcentral
  Kontakta en vårdcentral om du är sjuk eller i behov av mödravård. Personalen kan hjälpa dig med de flesta hälsoproblem.

  Tolk: Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller tolka via telefon.

  Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal: Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

  Apotek i Hallstahammar

  Om du är i omedelbar fara, ring 112. Larmoperatören kommer att tillkalla hjälp från ambulans, räddningstjänst eller polis.

  Kontakta Svenska kyrkan i Hallstahammar om du känner att du behöver prata med någon om din situation. De som jobbar i Svenska kyrkan har erfarenhet av att prata med människor i kris.

  Barn och unga som har fått uppehållstillstånd eller har ansökt om asyl har rätt till barnomsorg och utbildning i Sverige. Kommunen har ansvaret för förskola och skola.


  Barnomsorg
  I Sverige kan barn från 1 års ålder gå i förskolan när föräldrarna arbetar eller söker arbete. Alla barn mellan 3 och 5 år har rätt att gå i förskolan, även om föräldrarna inte arbetar.


  Skola

  Skolsystemet i Sverige består av tre delar:

  • Förskola: barn mellan 3 och 5 år
  • Grundskola: Barn mellan 6 och 16 år
  • Gymnasiet: Unga människor som har gått ut grundskolan

  Det finns också skolor för barn med särskilda behov.


  Ansöka om plats i förskola eller skola

  Hallstahammars kommun har rutiner för hur du söker och får en plats i förskolan eller i en lämplig skolklass. Var ditt barn blir placerad kan bero på flera olika saker, bland annat hur många barn i samma ålder, och med samma språk som behöver en plats.


  Kontakta kommunens kundcenter, telefonnummer 0220‑240 00 om du vill att ditt barn ska börja skolan, eller om du behöver barnomsorg för att du ska söka jobb eller arbeta.


  Öppen förskola

  Både kommunen och kyrkan ordnar öppen förskoleverksamhet för barn från nyfödd till cirka 6 års ålder. På öppna förskolan finns leksaker för både små och lite större barn och du som är vuxen kan träffa och prata med andra vuxna samtidigt som ditt barn leker. Ett uppskattat inslag är också den gemensamma stunden då man sjunger tillsammans.

   

  På öppna förskolan går barnen alltid tillsammans med minst en förälder, du lämnar aldrig barnet ensamt på öppna förskolan.

  Alla kommuner har bibliotek. Biblioteket är ett ställe där alla kan träffas. På biblioteket kan du använda datorer med internetuppkoppling, använda trådlöst WiFi och läsa tidningar på olika språk.

  Det finns gott om publika lekplatser och planer för fotboll, tennis, basket, etc. Kommunen har mer information om sport- och kulturaktiviteter.

  Bussar

  När du reser med kollektivtrafik (bussar) i Hallstahammars kommun och i resten av Västmanland, reser du med VL.


  Det kostar ingenting att resa med buss inom Hallstahammars kommun. (Det är gratis för alla resenärer). Buss nummer 120 tar dig från Hallstahammar till Kolbäck och Strömsholm, och tillbaka igen.


  Om du ska resa till Västerås eller Köping från Hallstahammar eller Kolbäck måste du köpa och betala för din biljett.

  Västerås stad har bestämt att personer som flyr kriget i Ukraina får resa avgiftsfritt inom Västerås kommun. 

  Tåg

  Det finns en tågstation i Hallstahammar och en i Kolbäck. Därifrån kan du resa med tåg till Västerås och fortsätta till Stockholm, Göteborg, Malmö och alla större städer i Sverige.

  Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies eller andra smittsamma sjukdomar. Just nu råder force majeure undantag för sällskapsdjur som kommer till Sverige från Ukraina tillsammans med sina ägare. 


  Det är väldigt viktigt att ditt djur (hund, katt eller annat sällskapsdjur) kontrolleras när det kommer till Sverige. Antingen kontrollerades djuret av tullpersonal när du kom till Sveriges gräns. Om inte det är gjort måste du så fort som möjligt ta ditt djur till en veterinär för kontroll. Det är myndigheten Jordbruksverket som betalar besökskostnaden.


  Veterinärer i Hallstahammars kommun

  Om du har frågor kontakta Jordbruksverket.

  Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår också att erbjuda asylsökande någonstans att bo och pengar till mat.

  Kommunen är den lokala myndigheten som finns närmast invånarna. Kommunen har ansvar för till exempel barnomsorg och skola samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Mycket av kommunens infrastruktur, som gator och parker är också kommunens ansvar.

  • Hallstahammars kommun
   Öppettider: Måndag-torsdag klockan 08.00-16.30, fredag klockan 08.00-16.00
   Telefonnummer, kundcenter: +46 220 240 00
   Adress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar
   E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  • Region Västmanland har ansvaret för hälso-och sjukvård.


  Svenska Röda korset erbjuder migrationsrådgivning till personer som har förlorat kontakten med släktingar i Ukraina.