Fler webbplatser

Kommunens särskilda ansvar för asylsökande barn och unga

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Integrationshandläggare
  Telefon: 0220-24000
  Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

  Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas. Kommunen har ett särskilt ansvar att stötta barn och unga. (I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn.) Det handlar till exempel om rätten att gå i förskola och skola. Kommunen ansvarar också för att ordna bostad och ta hand om barn och unga om de kommer till Sverige utan sina föräldrar.

  • Rätt till förskola och skola
   Alla barn och ungdomar som är asylsökande har samma rätt att gå i skola som alla andra barn i Sverige. Det är kommunens uppgift att se till att asylsökande barn och ungdomar får börja i förskola och skola.
  • Ta emot, ordna bostad och ta hand om barn och unga som kommer utan föräldrar
   De flesta barn som söker asyl kommer till Sverige tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Men det finns också många barn som kommer till Sverige utan en förälder eller annan vårdnadshavare (de kallas för ensamkommande barn). De barnen behöver särskilt stöd, till exempel med trygga boenden, antingen i en familj eller i ett HVB-hem¹. Kommunen utser också en god man² till ensamkommande barn.

  ¹HVB står för Hem för vård eller boende och kan drivas både kommunalt och privat. Där erbjuds barn och ungdomar en trygg tillvaro i väntan på besked från Migrationsverket om de får stanna i Sverige.

  ²En god man har ansvar för att bevaka barnets rättigheter, sköta kontakten med myndigheter och hantera ekonomiska frågor.