Fler webbplatser

Obligatorisk ventilationskontroll

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för din hälsa och därför behöver du som fastighetsägare utföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Kontrollen är viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

  Vem ansvarar för att kontrollen utförs?

  Du som fastighetsägaren ska se till att en obligatorisk ventilationskontroll utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter.

  Du ska även sätta upp ett intyg på en väl synlig plats efter att en obligatorisk ventilationskontroll har skett. Kontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften.

  Vilka byggnader omfattas av krav på obligatorisk ventilationskontroll?

  Utgångspunkten är att de flesta byggnader ska kontrolleras. För en- och tvåbostadshus krävs inte återkommande besiktning utan endast första besiktning.