Fler webbplatser

Stöd för dig som utsätter andra för våld

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Det finns hjälp och stöd att få för dig som har svårt att kontrollera dina känslor och själv upplever att du hamnar i situationer du inte kan hantera, och där din lösning då slutar i en våldshandling.

  Våldshandlingar är komplexa och kan kräva olika insatser för att få den som utövar våld att upphöra med det.

  Du ska veta att:

  • våld är förbjudet enligt svensk lag
  • den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit
  • barn som bevittnar våld är utsatta för våld
  • våldsamt beteende är förändringsbart

  Vänd dig till kommunens individ- och familjeomsorg för att få stöd och hjälp. Du kan få hjälp att kartlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem som kan uppstå i en relation, och där din "lösning" på problemet slutar i en våldshandling.

  Det kan handla om att situationer uppstår:

  • i samband med separation,
  • vid ilska,
  • i din föräldraroll eller
  • vid någon annan livskris

  Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst om du behöver stöttning eller vill veta mer om vilken hjälp som finns att få. Du kan också ringa kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person. Du kan vara anonym om du vill.


  Vid akut situation, ring alltid 112.

  Du som är 21 år och äldre

  Om du är 21 år eller äldre och önskar stöd kan du kontakta socialtjänstens mottagningstelefon vuxen. Du kan också ringa dit för att lämna en orosanmälan för en vuxen person som du misstänker utsätter andra för våld i sin relation.


  Du kan också ansöka om stödinsatser direkt här på webben:

  Du som är 20 år och yngre

  Om du är mellan 0–20 år och önskar stöd kan du kontakta socialtjänstens mottagningstelefon för barn och unga. Du kan också ringa dit för att lämna en orosanmälan för ett barn eller ungdom som du misstänker utsätter andra för våld.