Fler webbplatser

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

    Mål 8

    Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

    Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för tillväxt.

    Kommunen kan i den lokala utvecklingen på flera sätt bidra till mål 8. Till exempel kan kommunen arbeta för att föregå med gott exempel vad gäller goda arbetsvillkor och att garantera lika lön för lika arbete.

    Kommunen samverkar även mycket med andra organisationer, till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att arbeta för full sysselsättning och goda arbetsvillkor för alla. Kommunen har redan som mål att minska gruppen i behov av försörjningsstöd och genom olika insatser öka möjligheten till egen försörjning.