Fler webbplatser

Så anmäler du dig till kulturskolans kurser

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Jenny Hägg
  Befattning: Enhetschef för Kulturskolan
  Telefon: 0220-24711
  E-post: jenny.hagg@hallstahammar.se
  Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

  Du kan anmäla dig när som helst under året. Antagning sker löpande och berörd lärare hör av sig så fort vi får en plats ledig på något av de ämnen du har valt.

  I början av september gör vi vår stora antagning och varje lärare hör sedan av sig till de elever som erbjuds plats. Du har störst chans att få plats om du anmält dig senast den 27 augusti. Som nybörjare har du möjlighet att prova två gånger, och efter det tredje tillfället räknas det som att du tackat ja till platsen. Som fortsättningselev ska du säga upp din plats innan terminens start.

  När du blir antagen på ditt förstahandsval kommer lägre rankade val att falla bort. Om du vill spela flera instrument eller delta i flera olika kurser behöver du skicka in en anmälan per ämne.

  Elev som inte kan erbjudas plats omgående placeras i kö och får erbjudande att börja spela så snart det blir en plats ledig.

  Du ansöker om plats till Kulturskolans kurser genom att fylla i en intresseanmälan här på webben. Du kan anmäla dig när som helst under året. Antagning sker löpande och du får börja din sökta kurs så fort vi får en plats ledig på något av de ämnen du har valt.

  Kulturskolan följer grundskolans läsårsplanering beträffande lov och studiedagar. Inställda lektioner kan förekomma vid exempelvis lärares sjukdom. Kulturskolan garanterar dock att varje elev erbjuds minst 24 lektionstillfällen per läsår.

  Kulturskolans kurser har terminsavgifter enligt en fastställd taxa. Inför 2024 har Kulturskolans terminsavgifter justerats.

  • Musikelev i grundskolan och gymnasiet betalar 625 kronor per termin och ämne. Fler ämnen kan erbjudas i mån av plats.
  • Om du som vuxen vill delta i Kulturskolans kurser så är avgiften 1425 kronor per termin.
  • Vi erbjuder familjerabatt för att stimulera flera barn i samma familj att kunna delta i undervisning. Avgiften är då 1075 kronor per termin.
  • Ensemble och kör kostar 300 kronor per termin. Ingår i terminsavgiften för musikelever.
  • Avgiften för barn att delta i film, foto och dansundervisning är 400 kronor per termin.
  • Läromedel, till exempel spelböcker, ingår inte i avgiften utan bekostas av varje elev.
  • Full avgift debiteras för påbörjad termin.
  • Faktura skickas ut i mitten av terminen.

  Du behåller din plats tills du säger upp den, och som fortsättningselev behöver du säga upp din plats innan terminens start om du inte vill fortsätta.

  Följande instrument kan du hyra från kulturskolan för 300 kronor per termin: althorn, baryton, cello, dragspel, fiol, klarinett, oboe, saxofon, trombon, trumpet, tuba, tvärflöjt och valthorn. Övriga instrument måste du köpa själv eller hyra någon annanstans. Fråga din lärare om råd innan du köper instrument.

  Närbild på fingrar som spelar blåsinstrument