Fler webbplatser

Mål 4 - God utbildning för alla

  Mål 4

  Säkerställa en jämlik och inkluderande utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

  Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Som ansvarig för förskolan och skolan är kommunen en viktig aktör för att uppnå Mål 4.

  Forskning visar att utbildning med god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i samhället.

  Alla skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. Mål 4 inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare.

  Barn- och utbildningsnämndens mål är alla elevers möjlighet till lärande och uppfyllelse av de nationella kunskapsmålen. Mål 4 tar ett bredare grepp på utbildning och betonar utbildning från förskoleålder till vuxen ålder samt jämställdhet kopplat till utbildning.

  Mål 4 kompletterar Hallstahammars politiska mål då all utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling – och länkar samman mål om utbildning med övriga målområden.