Fler webbplatser

Ledsagarservice - ett sätt att kunna göra som alla andra

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du behöver hjälp med att komma ut i samhället kan du behöva en ledsagare. Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina behov. Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att exempelvis vara med på kultur- och fritidsaktiviteter, besöka vänner och familj, ta dig till och från affär eller läkar­besök. I första hand innebär servicen att du har en följeslagare som följer dig till och från aktiviteter, men ni kan även göra kortare promenader eller resor tillsammans.

  Det är lagarna LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) som bestämmer om du har rätt att ha en ledsagare, någon som följer med dig till olika ställen och aktiviteter. För att få ledsagarservice behöver du ett biståndsbeslut från kommunens bistånds- eller LSS-handläggare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Du, dina föräldrar eller annan företrädare ansöker om insatsen ledsagarservice hos en LSS-handläggare. Hand­läggaren gör en utredning om vilka behov du har och fattar beslut om vilken insats du kan få.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Insatsen ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (SoL) är en insats som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Ledsagarservicen är individuellt anpassad och utformad efter dina behov. Innan vi ger din ledsagare uppdraget måste du godkänna personen, att du vill att hen ska vara din ledsagare. Kommunen kontrollerar också intyg och referenser på den som söker jobbet som ledsagare.

  Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.