Fler webbplatser

Styrelsen för Hallstahem

Hallstahem är det kommunala bostadsbolaget som till hundra procent ägs av Hallstahammars kommun. Hallstahems styrelse är politiskt sammansatt och tillsätts av kommunen.

Hallstahem har ett fastighetsbestånd som består av ungefär 2 400 lägenheter och 300 lokaler. Intäkterna kommer uteslutande från hyror som hyresgästerna betalar. Bolaget får inga kommunala bidrag eller intäkter via kommunalskatten.

Hallstahems styrelsemöten är inte öppna för allmänheten och därför har bolaget valt att inte publicera mötesdatum och kallelser med dagordning på webben.