Fler webbplatser

Egen dricksvattenbrunn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bor du på landsbygden eller planerar att bygga ny bostad utanför kommunalt verksamhetsområde måste du själv ordna med dricksvatten. Det är viktigt att tillgången till dricksvatten är hög och att vattenkvaliteten är god.

  Flicka som håller fram ett glas med vatten

  Olika typer av dricksvattenbrunnar

  Enskilda dricksvattenbrunnar kan vara utformade på olika sätt:

  • Grävda brunnar består ofta av nedgrävda betongringar där grundvatten rinner in i botten av brunnen. Djupet är sällan mer än ett fåtal meter vilket ökar risken för att dricksvattnet förorenas av exempelvis regnvatten som rinner för snabbt in i brunnen.
  • Djupborrade brunnar innebär att ett hål borras ned i berggrunden. Grundvatten rinner till brunnen genom sprickor i berget. Djupet är ofta mer än 40 meter vilket ger ett ökat skydd mot förorenande regnvatten. Risken för höga radonhalter är dock högre i djupborrade brunnar.

  Kontrollera ditt dricksvatten

  Dricksvatten som förorenats med bakterier eller innehåller höga halter av vissa kemiska ämnen kan ge hälsoproblem. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar dricksvattenkvaliteten i din brunn.

  Du som har egen dricksvattentäkt bör ta prov på vattnet minst vart tredje år. Prov bör även tas oftare om du märker att kvaliteten förändras. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer, så kallad normal analys. Utöver det som ingår i normal analys rekommenderar bygg- och miljöförvaltningen att du även kontrollerar radon, uran och bly i bergborrade brunnar.

  Om du vill kontrollera ditt dricksvatten kan du kontakta ett ackrediterat laboratorium.