Fler webbplatser

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för förskoleverksamhet, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Däremot ansvarar inte barn- och utbildningsnämnden för vuxenutbilningen, som i Hallstahammars kommun istället är socialnämndens ansvarsområde.