Fler webbplatser

Västra Mälardalens överförmyndarkansli

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00

  Drop-in: Fredag kl. 10.00-12.00

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Webbplats
  www.koping.se/godman

  Namn: Lorenzo Diaz Zamora
  Befattning: Enhetschef Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Telefon: 0221-25376
  E-post: lorenzo.diazzamora@koping.se

  Överförmyndarkansliet är utförare och kansliets uppdrag är att hjälpa överförmyndarnämnden med sakkunskap. 

  Överförmyndarkansliet finns i Köping

  Hallstahammars kommun ingår i en samverkansorganisation för överförmyndar­verksamheten; Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. Kommunerna som ingår i organisationen är förutom Hallstahammar också Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar.

  Västra Mälardalens överförmyndarkansli är placerat i Köping.

  Kansliets främsta uppgifter

  Överförmyndarkansliet arbetar för att enskilda inte ska drabbas av rättsförlust. Detta görs genom att:

  • utreda behovet av god man eller förvaltare
  • ansöka eller yttra sig till tingsrätten om anordnande av god man eller förvaltare
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • utbilda gode män, förvaltare och förmyndare

  Ansvarig nämnd