Fler webbplatser

Energi- och klimatrådgivning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Helt förnybart elnät 2040, fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Energi- och klimatrådgivning hjälper dig att förstå vad beslutsfattarna bestämmer och vad du som privatperson, förening eller företag kan göra för att bidra till en bättre energianvändning och lägre klimatpåverkan.

  Kostnadsfri rådgivning

  Hallstahammars kommunala energi- och klimatrådgivning utförs av Energikontoret i Mälardalen. Av energi- och klimat­rådgivaren kan du få hjälp med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer. För privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar är det en helt kostnadsfri tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med medel från Energimyndigheten.

  Detta kan du få rådgivning om:

  • Hur man minskar energianvändning hemma
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Solenergi
  • Energieffektivisering när du renoverar eller bygger nytt
  • Belysning
  • Aktuella bidrag och stöd att söka på energiområdet
  • Installation av laddplatser för elbilar

  Du kan kontakta energi- och klimatrådgivningen via telefon eller mejl. Det går också att boka ett platsbesök till företag eller föreningar.

  Kontaktuppgifter

  Worker installing alternative energy photovoltaic solar panels on roof

  Producera din egen el med solceller

  Till 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart elnät och solkraft beräknas stå för 5 till 10 procent av försörjningen. Idag står solcellerna för cirka 2 procent och är den starkast växande sektorn.

  Att installera solceller kan vara enkelt. Om du har ett tak som inte är skuggat och inte vetter mot norr så har du goda förutsättningar. Du måste kontakta din nätägare, Mälarenergi i Hallstahammars kommun, innan du sätter upp en solcellsanläggning. För mer information hör av dig till energirådgivningen.

  Transporter

  År 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Målet ska nås genom att fokusera lika delar på beteendet, bilen och bränslet.

  Genom att välja bort bilen och istället cykla eller åka kommunalt där möjlighet finns spar vi både på våra vägar och på klimatet. Cyklister och kollektivtrafikresenärer har dessutom bättre allmänhälsa än bilister generellt.

  Om du är intresserad av att köpa elbil så tänk på att anpassa batteristorleken efter ditt behov. En mindre elbil med en räckvidd om 10 mil är fullt tillräcklig om du har cirka 1 mils pendelavstånd.

  Feet in wool socks warming by cozy fire

  Bättre boende med energieffektivisering

  Från och med 2020 ska alla bostäder som byggs vara ett så kallat nära-noll-energihus. Detta innebär att husen ska använda så lite energi som möjligt för att behovet att köpa energi ska vara nära noll.

  De flesta bostäder är dock redan byggda och många har bra möjligheter att bli ännu bättre. Tilläggsisolering, bättre fönster och dörrar eller smartare energianvändningsmönster kan spara både pengar och miljö. En förändring kan dock påverka husets egenskaper så prata med oss på energi- och klimatrådgivningen om du är osäker.

  Energismarta företag

  De flesta företag har bra möjligheter att spara energi. Det kan vara genom att se över ventilationen, belysningen, tomgångsförluster eller att alla anställda tillsammans engagerar sig i att minska energianvändningen.

  Om du vill veta mer om vad som är möjligt för ditt företag så boka tid med energi- och klimatrådgivningen. Vi kan hjälpa till att hitta energitjuvar. Exempelvis genom nattvandringar där vi undersöker om apparater eller utrustning använder energi i onödan.

  Tips och råd om energibesparing

  Att spara energi i hemmet kan handla om enkla förändringar i vardagen. 2022 tog Energikontoren Sverige fram en broschyr "Spara energi hemma" som ger bra tips på hur privatpersoner kan spara energi med hjälp av beteendeförändring. Tipsen fungerar både för dig som bor i hus och dig som bor i lägenhet.

  Du kan till exempel tänka på att inte använd standbyläge på tv eller dagor, välja energisnåla hushållsapparater och vitvaror eller släcka lampor i de rum där du inte vistas. Att dra ut laddare till exempelvis mobiltelefon när de inte används är ett annat bra tips.

  I broschyren kan du också göra ett enkelt test och se om du har koll på vad som påverkar din energiförbrukning.

  Du hittar broschyren nedan och du som har skrivare hemma kan skriva ut ditt eget exemplar.

  Broschyren finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

  Spara energi hemma (svenska) Pdf, 4 MB.

  Spara energi hemma (engelska) Pdf, 4 MB.

  Spara energi hemma (arabiska) Pdf, 4 MB.

  Spara energi hemma (somaliska) Pdf, 4 MB.

  Klimatpremier

  Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att betala ut en premie för vissa elbussar, lätta ellastbilar, vissa tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner.

  Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

  Mer information om de olika fordonstyperna och hur du ansöker hittar du nedan.