Fler webbplatser

Uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Familjehemssekreterare
  E-post: familjehemsvarden@hallstahammar.se

  Telefonnummer: 0220-245 72
  Telefonummer: 0220-245 80

  Beroende på de behov som finns kan uppdragen se väldigt olika ut. Vi söker inga experter utan helt vanliga människor med en trygg livssituation som kan dela med sig av sig själva och sin tid.

  Se Socialstyrelsens film som är en del i informations­kampanjen "Gör en insats", med syftet att rekrytera fler familje­hem, kontakt­familjer, jour­hem och kontaktpersoner. Filmen är cirka 30 sekunder.

  • Som kontaktperson är du en medmänniska och kompis till någon som behöver socialt stöd. Uppdraget som kontaktperson kan gälla både barn, ungdomar och vuxna, och innebära allt från socialt umgänge till hjälp vid myndighetskontakter.
  • Kontaktfamilj blir man vanligast åt ett barn eller en ungdom som får bo hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden.
  • Familjehem är helt vanliga familjer som öppnar sitt hem allt ifrån kort till längre tid beroende på anledningen till barnets eller ungdomens behov av att bo i en annan familj.
  • Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

  Gemensamt för alla uppdragen är att ni tillsammans lever vardagsliv i en atmosfär av värme, trygghet och fasta rutiner.

  Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem. Du måste dock ha fyllt 18 år.

   

  Innan du kan börja ett uppdrag görs en utredning. Våra familjehemssekreterare intervjuar dig (och övriga familjemedlemmar) och pratar om din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper. Förutom intervjun begär vi alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister och uppgifter från socialtjänstens register i den kommun du är mantalssskriven.

   

  Det är familjehemssekreterarna på individ- och familjeomsorgen (IFO) som tillsätter uppdragen som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem och uppdragen styrs av Socialtjänstlagen (SoL).

  Kommunen erbjuder stöd till dig som vill bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem. Kommunen använder sig av Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i", som jour- och familjehem kommer erbjudas delta i. Du får mer information om vårt stöd och hur utbildningar genomförs när du anmält intresse.

  Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har och den andra delen är ett fast arvode. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

  Vill du veta mer om något av dessa uppdrag berättar vi gärna. Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en familjehemssekreterare. Du är också välkommen att kontakta handläggarna direkt.

   

  Du är också välkommen att fylla i en intresseanmälan utan att förbinda dig till något. Då blir du kontaktad och får veta mer.

  Socialstyrelsen har skapat en webbplats där de beskriver de olika uppdragen du kan ta för att göra en hjälpinsats. Socialstyrelsen beskriver uppdragen utifrån perspektivet att bli eller vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem. De kallar platsen för Min insats.

  Pappersdockor i form av en familj ligger i en mans och en kvinnas handflata