Fler webbplatser

Mål 2 - Ingen hunger

    Mål 2 - Ingen fattigdom

    Avskaffa hunger, upp­nå trygg­ad livs­medels­försörjning, uppnå en bättre kost­hållning och främja ett håll­bart jord­bruk

    I Hallstahammars kommun är hunger inte något utbrett problem, däremot aktualiserar mål 2 frågor som rör bättre kosthållning, matsvinn och en hållbar livsmedelsproduktion.

    Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att garantera sina medborgare.

    Mål 2 har ett brett perspektiv när det gäller hållbar livsmedelsproduktion, alltifrån hur maten odlas till hur invånarna kan få tillgång till näringsrik mat. Matsvinn och livsmedelsförluster längs hela matkedjan är ett stort problem som adresseras under delmål två.