Fler webbplatser

Länsstyrelsen Västmanland

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun ingår liksom övriga kommuner och andra aktörer, i många olika samarbets­grupper och samarbets­grupperingar med Läns­styrelsen Västman­land. Grupperna är olika sammansatta utifrån vilka områden som berörs. Kommunens representanter kan både vara förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län. Länsstyrelsen Västmanland är en länk mellan människor och kommuner i Västmanland i förhållande till regering, riksdag och centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och i dennes uppdrag ingår att följa utveckling och informera regeringen om länets behov. Länsstyrelsens roll är att förverkliga den nationella politiken och samtidigt samordna olika aktörer i länet.