Fler webbplatser

Länsstyrelsen Västmanland

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för enheten strategisk utveckling och planering
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun liksom övriga kommuner och andra aktörer ingår i många olika samarbetsgrupper och ‑grupperingar med Länsstyrelsen Västmanland. Grupperna är olika sammansatta utifrån vilka områden som berörs. Kommunens representanter kan både vara förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län. Länsstyrelsen Västmanland är en länk mellan människor och kommuner i Västmanland i förhållande till regering, riksdag och centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och i dennes uppdrag ingår att följa utveckling och informera regeringen om länets behov. Länsstyrelsens roll är att förverkliga den nationella politiken och samtidigt samordna olika aktörer i länet.