Fler webbplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen

  Namn: Sven-Olof Juvas
  Befattning: Förvaltningschef (chef) för kultur- och fritidsförvaltningen
  Telefon: 0220-24117
  E-post: sven-olof.juvas@hallstahammar.se
  Besöksadress: Parkgatan 7, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Förvaltningen ansvarar bland annat för allmän kultur, Skantzö bad och camping, Vallmobadet, bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, barn- och ungdomscoacher, föreningsbidrag, bokning av mötes-, idrotts- och motionsanläggningar och föreningsfrågor samt kulturskola. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

  Sven-Olov Juvas, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

  Förvaltningens organisation

  Kultur- och fritidsförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Allmänkultur
  • Bad- och camping (Skantzö bad- och camping, Vallmobadet)
  • Barn- och ungdomscoacher
  • Bibliotek
  • Fritidsgårdsverksamhet
  • Föreningsbyrå
  • Kulturskola

  Kultur- och fritidsförvaltningen leds av förvaltningschef Sven-Olof Juvas. Verksamhetsområdena leds av enhetschefer och i förvaltningen finns även centralt placerad kulturutvecklare och processledare. Som förvaltnings- och områdesstöd finns ekonomicontroller.

  • Antal anställda: cirka 30 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 40 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Kultur- och fritidsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.